duminică, 18 martie 2018

Haikuul zilei -- 18 martie 2018 - haiku clasicLectură în zori –
de pe carte cu palma
adun polenul

(Șerban Codrin)        Poemul de mai sus este unul model pentru a înlesni înțelegerea modului în care funcționează un haiku. Și anume, pentru a sesiza transparența lui alegorică.

        Cele două imagini compun o scenă reală: pe o bancă (în parc), un tînăr (presupus prin atracția precizării în zori) citește și, pentru că e primăvară (presupusă prin atracția polenului), din cînd în cînd, înainte să dea pagina, șterge polenul, poate și petalele, căzute pe foi. Textul este doar o schiță eliptică a ceea ce un cititor obține lesne investind puțină imaginație. Lacunele sînt suplinite firesc pornind de la aluziile cuvintelor date. Lectura, după preferințele imaginative ale cititorului, poate fi făcută și culcat, direct pe iarbă, pe o pătură sau pe o manta. Circumstanțele nu au importanță, textul a reținut doar ceea ce este strict necesar pentru ca scena să poată glisa alegoric spre altă ispravă simbolică. Autorul a aruncat însă în text și un cuvînt lubrifiant – adună – care să ușureze derapajul.

        Este cuvîntul care transfigurează imaginile. Dintr-odată, perspectiva se schimbă, polenul nu mai este îndepărtat dintre pagini, ci este strîns, colectat, tezaurizat. Lectura nu mai este un simplu divertisment, ci o achiziție formatoare. Zorii nu mai sînt ai zilei ci ai vieții. Perioada fecundă și fertilă cînd cele citite se adună și se constituie în armătură a ființei în devenire. Polenul este pulberea magică pe care lecturile o împrăștie în lumea în care vei trăi pentru ca ea să fie una plină de jinduri, aspirații și ispite.

        Haiku-ul este valid doar dacă permite accesul la o viziune. Confirmarea vine însă numai dacă și cititorul cunoaște, cultivă și practică arta derapajului vizionar.

sâmbătă, 17 martie 2018

Haikuul zilei -- 17 martie 2018
vremea fânului -
claie peste grămadă
țăranii-n bufet

(Petru-Ioan Gârda)Haikuul este un joc inteligent în care jocurile de cuvinte fac de multe ori deliciul compunerii. Vremea fînului ne introduce într-o ambianță a verii ajunse la apogeu, dar și a momentului cînd fînul trebuie să fie cosit, uscat și strîns în clăi. 

Claie peste grămadă, expresie savuroasă, ia în răspăr munca de recoltare. Dar finalul poemului dă în vileag o realitate mult mai tristă și de-a dreptul sordidă.  


vineri, 16 martie 2018

Haikuul zilei -- 16 martie 2018
cântec de greieri –
câtă linişte-ntre noi
în seara asta

(Oana Gheorghe)
        Liniștea invocată textual nu este doar aceea dintre două persoane apropiate sufletește, ea poate fi și aceea a păcii sau a împăcării care se așterne peste lume și peste firile contemplative în faptul serii. Iată că există sunete privilegiate, făcute parcă să sublinieze și să amplifice tăcerea - țîrîitul greierilor.


joi, 15 martie 2018

Haikuul zilei -- 15 martie 2018
învârtind roata -
ridicat din adâncuri
un petec de cer

(Argentina Stanciu)


Poți evoca elegant o fîntînă și fără să-i spui numele. Învîrtind roata și din adîncuri o sugerează și face aluzie totodată la paradoxala, magica, înmagazinare a cerului în apa care-l oglindește.